Спорт

Шри Чинмой твърдо вярва, че добрата физическа форма е от изключителна важност за духовния живот на търсещия, и насърчава участието на своите ученици в спортни мероприятия.

Под неговото вдъхновяващо ръководство международният "Шри Чинмой маратон тим" (Sri Chinmoy Marathon Team) организира стотици състезания, между които най-дългото сертифицирано състезание в света (на 3 100 мили), както и световния щафетен пробег за хармония, провеждащ се на всеки две години.

Постиженията на Шри Чинмой във вдигането на тежести също са допринесли за неговата известност. За да демонстрира, че полученият чрез медитация вътрешен мир може да бъде могъщ източник на външна сила, той е вдигал с една ръка тежести до 7 000 фунта. Освен това той е оказал почит и на повече от 7000 изявени в различни области личности, като физически ги е повдигнал над главата си на специално конструирана платформа като част от програмата "Повдигане на света с единството на сърцето".

Философия | Литературно творчество | Музика | Изобразително изкуство | Спорт | Срещи с известни личности