За нас

Философията на Шри Чинмой център е проста - за да имаме свят на разбирателство и мир, трябва първо да започнем със себе си. Когато всеки човек има повече мир, светлина и радост, тогава цялото човечеството ще живее по-хармонично.

Следвайки примера на нашия учител Шри Чинмой, тази цел може да бъде постигната по многобройни начини - изкуство, поезия, музика, спорт, медитация и благотворителност. По тази причина Шри Чиномой центровете организират духовни, културни, музикални, спортни и благотворителни събития по цял свят.