Тяло-Ум-Дух

Просветляващи прозрения за връзката тяло-ум-дух от Шри Чинмой

sri_chinmoy_finishing.jpg

Шри Чинмой завършва третото годишно състезание на 47 мили - 27 август 1980 г. на 50-годишна възраст

Каква радост е да се наслаждавате на добро здраве и динамизъм посредством бягане и тренировка. Тялото е изпълнено с жизнена сила, умът е ясен, сърцето е щастливо – дори душата е доволна.

Следващите златни късчета мъдрост са дословно предадени устни коментари, направени от любителя на спорта и поддръжник на фитнеса Шри Чинмой в отговор на многобройни въпроси относно ролята на физическите достойнства в жизнения ни път. Тези завладяващи и оригинални прозрения ни приканват да се вдъхновим от неограничения потенциал на тялото, когато то е облечено в доспехите на стремежа на духа, да изследваме идеята за себе-надминаването с неговия порив да надхвърли предишните постижения, и да си поставяме цели, да мечтаем невъзможните си мечти и след това да ги превърнем в реалност. На основата на динамизма и здравето, които носи бягането, и самодисциплината и вярата в себе си, които то окуражава, целият ви живот ще се превърне в песен на радост!

Поднасяме своята благодарност на Шри Чинмой, чийто огромен принос към бягането и спорта е докоснал живота на безброй хора и е вдъхновил цели поколения да бягат стремително в състезанието на живота.

 

Тяло-Ум-Дух - част 2