Литературно творчество

Богатото литературно творчество на Шри Чинмой е източник на вдъхновение и мъдрост. "Духовното изкуство е спонтанно, то съществува, за да ни извисява и просветлява."

CKG100n_0.jpg

Още с  идването  си  в Америка  през  1964г., Шри  Чинмой  започва  да  изразява  духовната  си философия  чрез  своите  книги.

Той твори  в  широк  диапазон, като използва различни жанрове: поезия, афоризми, лекции, есета, отговори  на  въпроси, разкази и пиеси. Досега  са  издадени  над 1600  негови  книги.

 

Поезия

Шри  Чинмой  винаги  е  отдавал  първостепенно  значение  на поезията,  като  естествено  средство  за  изразяване  на  най-дълбоките и  съкровени  човешки  преживявания. Той  принадлежи  към традиционните  поети - пророци, които  пресъздават  универсалните истини  с  поетична  грация  и  красота.  Шри  Чинмой  създава  един очароващ  със  своята  дълбочина  и  богатство поетичен  свят.
 

Афоризми

През  последните  години  Шри  Чинмой  твори изключително в  афоризми.  На  пръв  поглед  и  прочит  тези  афоризми  са  кратки,  но те  носят  в  себе  си  стремителен  поток  от  сила,  поразяват  със  своята мъдрост,  и  дълго  отекват  в  сърцето  на  читателя.  Афоризмите  на Шри  Чинмой  са  една  незабравима  и  неподвластна  на  времето  класика.
 

Отговори  на  въпроси

Шри  Чинмой е отговорил  на стотици  въпроси  от  различни  сфери  от  живота  и  духовността. С  ясните  си  и  директни,  носещи  сила  отговори  той  влиза  в  ролята  си на  духовен  водач  и  Гуру.
 

Разкази  и  пиеси

Шри  Чинмой  е  написал  множество  разкази  и пиеси  свързани  с  живота  на  великите  Аватари - Кришна,  Буда,  Христос, Шри  Рамакришна,  Шри  Чайтаня.  В  тези  великолепни  произведения  той разкрива  същността  на  техния  живот  и  учения.
 

Лекции

Шри  Чинмой  е  изнесъл  стотици  лекции  по  целия  святвключително  в  престижни  университети  като : Кеймбридж, Харвард, Йейл, Сорбоната  и  др.
 

Философия | Литературно творчество | Музика | Изобразително изкуство | Спорт | Срещи с известни личности