Срещи с политически дейци - част 2

Борис Трайковски

Македонският президент Борис Трайковски връчва на Шри Чинмой наградата Майка Тереза. С най-голямата награда на Македония по това време пръв е награден Папа Йоан Павел II през 2001г.

Президентът Трайковски заявява: „Уважаеми Шри Чинмой, Вие сте близък приятел и голям почитател на делото на Майка Тереза, която е родом от Скопие. Вие правите толкова много, за да просъществува нейната мисия и нейната святост да просветли целия свят. Нека тази статуя Ви насърчава и следва във Вашата благородна мисия.” Ню Йорк, 8 май 2002г.

Борис Трайковски

Шри Чинмой получава наградата "Майка Тереза" от Борис Трайковски

Ал Гор

Ал Гор “Шри Чинмой беше изключителен духовен водач, който докосна живота на милиони хора чрез своето учение, изкуство, спорт и музика. Той бе ученик на мира и въплъщаваше мира. Шри Чинмой бе велик човек, делото на живота му значително подпомагаше изграждането на световна хармония и ще продължава да го прави и в бъдеще.” Ал Гор, 11 октомври 2007 г.

Гари Акерман

Член на Конгреса на САЩ, представител на района, където живееше Шри Чинмой

“Всички ние сме привилегировани, защото бяхме докоснати от велик учител, велик вдъхновител, който ни даде послание за това как да живеем ... Смъртта сама по себе си ни смущава. Тя ни смущава още повече, когато някой, показал такъв невероятен динамизъм, такава сила, такова смирение и мощ, сякаш си е отишъл от живота ни. Но това не е истина. Може да се случва, но не е истина. Защото какво е пророкът без своето прозрение? Пророкът може да си отиде, но прозрението остава.” Гари Акерман, 11 октомври 2007 г.

Гари Акерман

У Тан

Генерален секретар на ООН (1961-1971)

У Тан

 

“Чувам за Вас от много, много хора. Всеки, който ми говори за Вас, изказва само признателност и възхищение, и аз лично чувствам, че Вие вършите много значимо дело за Обединените нации. Моля, приемете искреното ми уважение и искрено съпричастие към това, което вършите за човечеството." ООН, Ню Йорк, 29 февруари 1972г.

Следва: Срещи с политически дейци – част 3