Срещи със значими фигури

Шри Чинмой посвещава живота си на идеята за единство на човечеството. Предлагайки своята подкрепа на хора от различни вероизповедания и националности чрез култура и спорт, както и мигове на удовлетворяваща тишина, той се опитва да изведе на преден план това, което обединява човечеството в едно семейство.

 

Срещи с политически дейци

 

Срещи с духовни фигури

 

Срещи с културни фигури

 

Срещи със спортни фигури