Срещи с политически дейци - част 3

Курт Валдхайм

“Ние желаем мир, само мир. Вие се молите за мир. Зная какво правите за нас Вие и групата „Медитации за мир.” ООН, Ню Йорк, 16 юли 1976 г.

“Чрез усилията си в целия си живот Вие сте дали важен принос за по-добро разбиране на мира и нуждата от международно сътрудничество, което аз високо ценя." ООН, Ню Йорк, 26 юни 2001 г.

„Вие знаете колко ценим този Ваш принос към мира, този Ваш принос към международното разбирателство.” 30 септември 2004 г.

Курт Валдхайм

Курт Валдхайм, Четвърти Генерален секретар на ООН

Хавиер Перес де Куелар

Хавиер Перес де Куелар

Генерален секретар на ООН (1982-1991)

“В медитацията си Вие виждате отвъд повърхностните ограничения на раса, пол, език или религия − това, за което ни насърчава и Хартата. Вие се фокусирате върху истини и идеали, които обединяват цялото човечество.” ООН, Ню Йрок, 13 януари 1983 г.

„Шри Чинмой, Вие сте сърцето на Обединените нации. През всички години, в които аз бях Генерален секретар, и дори преди това, Вие винаги бяхте с нас. Вашето послание бе винаги с нас и ние черпихме вдъхновение от Вас.” „Мирът е много повече от отсъствието на война. Той е вяра, морал, толерантност и разбирателство. Именно това послание Вие разпространявате по целия свят. Вие уважавате всички религии. Всички религии имат същата цел, която сте си поставили и Вие – мир за всички в света. Нека Бог да ви благослови!” Париж, 26 май 2006г.

Кофи А. Анан

Анан, Генерален-секретар на ООН (1997-2007)

“... Медитациите за мир в Обединените нации обхващат вече три десетилетия, преодоляват множество граници и мотивират много хора. В този дом, посветен на дълга и дебата в служба на мира, медитацията служи на същата кауза в тишина и спокойствие. На тази 30-та годишнина моля, приемете моите най-добри пожелания от името на Обединените нации, заедно с надеждата, че каузата за мир ще стане реалност през новото хилядолетие”. Писмо до Шри Чинмой по случай 30-тата годишнина на „Медитациите за мир” ООН, 18 април 2000 г.

“... Нека използвам случая да изразя признателността си за Вашата 30-годишна служба на Обединените нации. Чрез Вашите молитви, медитации, концерти и световния Пробег за мир, дейността Ви е свързала любящите мира хора в повече от 100 държави и допълва тази на световната Организация...” 22 септември 2000 г.

Кофи А. Анан

Кофи А. Анан

Владимир Петровски

бивш Генерален директор на ООН в Женева (1992г.-2002г), много близък дългогодишен приятел на Шри Чинмой.

“... Дългогодишната Ви ангажираност към идеалите на ООН говори сама за себе си. В ООН като цяло и в Женева в частност, ние високо ценим Вашата подкрепа на усилията ни за установяване на мир, стабилност и благоденствие във всички кътчета на света...” 20 август 2001 г.

“... Убеден съм, че следващата година в забележителния Ви живот ще донесе още по-голямо признание за Вашия принос към разпространението на културата на мир и хармония по целия свят. Тази култура е изключително необходима в днешните неспокойни времена.” 24 август 2004 г.

 

Следва: Срещи с духовни фигури