Биография на Шри Чинмой - част 2

Цели на Шри Чинмой и Шри Чинмой център

 

Цели

От пристигането си в Америка през 1964г. Шри Чинмой се опитва да подпомогне създаването на една нова основа за установяване на глобална хармония чрез широк спектър от литературни творби, художествени произведения и поезия, над седемстотин концерта по цял свят с изпълнения на оригинални композиции, диалог със световни лидери, спортни изяви и многобройни неповторими по рода си инициативи, които привличат участието на безброй хора от всички нива на обществото.

В основата на всички усилия и инициативи на Шри Чинмой е неговото неизменно послание, че човечеството представлява едно световно семейство и че световната хармония е както рождено право, така и неизбежно бъдеще на човечеството, за чието сътворяване може да спомогне всеки от нас.

Шри Чинмой – мечтател за хармония в света

Шри Чинмой – мечтател за хармония в света

Той съзира духовното пробуждане във всеки индивид – една разширяваща се способност за любов и състрадание, съпричастност към и единство с другите, вътрешен мир и любов както към Бог Твореца, така и към самото творение – като велико предизвикателство пред човечеството и решаващо условие за постигането на хармония в света.

"Крайната ми цел е целият свят да се развива заедно в мир и единство... Тази крайна цел изисква трансформация на човешката природа. Между вътрешния и външния живот на човек трябва да има пълен синтез. Вътрешният живот иска любов, а външният живот - сила. Сега всички ние прилагаме любовта към силата. Но ще дойде ден, когато този наш свят ще бъде изпълнен със силата, която обича. Само силата, която обича, може да промени света. Крайната ми цел е силата на любовта да замени любовта към силата във всеки един човек. Тогава мирът в света ще може да бъде постигнат, разкрит, предложен и проявен на земята."

Със своя универсален апел и актуалност, както и с пълното приемане на другите културни и религиозни вярвания, възгледите на Шри Чинмой докосват една широка аудитория. Той е добре познат с вдъхновяващото си послание за оптимизъм и надежда, непоколебимата си вяра в безграничния потенциал и вродената доброта на човешкия дух и вярата си в единството на цялото човечество.

Шри Чинмой център

Ученици на Шри Чинмой

Членове на международния
Шри Чинмой център се събират да медитират заедно с Шри Чинмой

През четирите десетилетия, в които Шри Чинмой пребивава на Запад, негови центрове са основани в близо 400 града в над 70 държави. Техните дейности споделят общата цел да допринасят за хармонията в света чрез атлетически, културни и музикални инициативи, и намират широк отклик сред обществото. Шри Чинмой център не се придържа към някаква догма и не изисква от своите последователи да споделят определена система от вярвания – той по-скоро възприема един духовен подход към живота, основан на вярата в първоестествената доброта и божественост на човешката душа.

Шри Чинмой насърчава практикуването на медитация като могъщ начин за култивиране на това духовно пробуждане и вижда вътрешния мир във всеки индивид като необходима предпоставка за установяването на трайна хармония в света. По неговите думи: „Всеки човек трябва да стане откривател на един нов свят”. С тази цел, Шри Чинмой центровете предлагат курсове по медитация като своя основна дейност и по молба на Шри Чинмой тези курсове са винаги безплатни.

Членство в центъра

Както и в много други духовни организации, Шри Чинмой дава насоки и установява определен стандарт за своите центрове по медитация. Той моли тези, които следват неговия път, да се въздържат от алкохол, наркотици и тютюнопушене. Учениците му са насърчавани да медитират ежедневно и се срещат веднъж или два пъти седмично на общи медитации. Това е крайъгълният камък на неговия духовен път.

Насърчават се и физическите упражнения, особено бягането, отразяващо неговата вяра във важността на добра физическа форма като допълваща духовния прогрес. Тяло, ум, сърце и душа – всеки от тези неделими аспекти на нашето човешко съществуване – могат да бъдат усъвършенствани. Шри Чинмой насърчава учениците си да предлагат частица от своите таланти и способности и на обществото, като вярва, че споделяйки своето вдъхновение и загриженост към другите, те могат по различни начини да служат на идеала за световна хармония.

Шри Чинмой спринтира

Шри Чинмой спринтира

Шри Чинмой се интересува лично от развитието на учениците си по целия свят и посещава много страни, за да се среща с тях. Както един любящ баща се опитва да изведе на преден план най-доброто в детето си, така и ролята на духовния учител е чрез духовните принципи и начин на живот да окуражи бързото разцъфване на потенциала и духа на ученика.

Следва: Биография на Шри Чинмой – част 3