Изобразително изкуство

Картините на Шри Чинмой са едно красиво и богато допълнение към свещеното в изкуството. Това изкуство е израз на дълбокото ни желание да обезсмъртим миговете на екстаз. То разкрива единството, което успяваме да извлечем от света на хаоса, и удовлетворението, което чувстваме в това единство. В тишината на съзерцанието, където се разкрива дълбочината на душата, векове наред художниците-визионери преоткриват източника на вътрешните ни изживявания.

Като художник-пророк, Шри Чинмой предлага вдъхновяващ поглед към процеса на съзерцателните изкуства. Името, което дава на своите картини, е "Джарна-кала", или "Фонтан на изкуството" на родния му бенгалски език. Представата за избликването на фонтан е свързана с бързото и спонтанно сътворяване на поредица от картини в състояние на дълбока медитативна концентрация. В своето изкуство Шри Чинмой предава в цветове и форми вътрешните изживявания от "вътрешните светове", до които той има достъп в медитативните си състояния.

Източникът на неговото творчество лежи в медитацията, когато умът е тих и авторът има достъп до мира и силата на сърцето. Служейки като инструмент, той просто дава форма на това тихо съзнание. Шри Чинмой казва, че докато рисува, "няма ум, няма форма", подобно на художниците-визионери, които твърдят, че "нямат метод", а просто изливат въодушевлението на сърцето си. Шри Чинмой извлича есенцията от визията на древните ведически пророци в съвременното изкуство.

Джарна-кала се рисува с огромна скорост. Няма времево разстояние между визията за картината и нейната проява. Както при художниците дзен монаси, моментите на озарение мигновено се претворяват в образ и никога не се доработват. В творчеството на Шри Чинмой присъства свойствената за децата простота и непосредственост в изобразяването на невидими за обикновеното зрение изживявания на съкровения вътрешен свят на човека - усещането за Мир, Красота и Радост.

Особено място в творчеството на Шри Чинмой заемат рисунките на стилизирани птици, в които той вижда символ на човешката душа. Образите на душите-птици са изпълнени с жизненост, индивидуалност и очарование.

 

"Що се отнася до моите картини, няма ум, няма форма. Всичко е фонтан от сърцето; този фонтан тече постоянно и разпръсква своята красота и светлина. Фонтанът е нещо, което идва отвътре спонтанно, без никакво усилие. Непрекъснато нещо вътре в мен излиза навън с безкрайно вдъхновение и светлина. Затова и моите картини текат спонтанно отвътре. Аз се опитвам да държа ума си празен и спокоен, доколкото е възможно. Външният ум е като повърхността на море, обхванато от вълни. Но когато се гмурнем дълбоко, същото това море е мир, спокойствие и тишина и именно там можем да открием извора на творчеството." Шри Чинмой

Другите за Шри Чинмой "Вашите творения ще могат да вдъхновяват и в същото време да помагат на благородната кауза за духовното обновление на човечеството." Михаил Горбачов "Срещата с Вашите картини е среща с благородството на човешката душа." Раиса Горбачова "Шри Чинмой предлага 5 милиона молитви към Бог. Това е прекрасно. Това е Божията любов към Шри Чинмой и Божиите благословии към всички хора. Тези 5 милиона птици са изцяло Божие творение." Майка Тереза при откриването на изложбата "Пет милиона птици - мечта за мир и свобода"

Философия | Литературно творчество | Музика | Изобразително изкуство | Спорт | Срещи с известни личности