Философия

Шри Чинмой е един добре познат духовен учител от новото време, приспособил древното източно учение йога към нуждите на съвременния свят и опитал се да осъществи синтез между мъдростта на изтока и ценностната система на запада.  Сред интересуващите се от духовен живот той е известен като духовен водач, следващ „пътя на сърцето” и медитацията, сред обществото – като композитор и музикант, художник и поет, основател на Световния пробег на хармонията и миротворец. Широкият диапазон от области, в които той и неговите ученици се развиват, се определя от основните принципи на неговата философия и светоглед, някои от които ще бъдат разгледани тук.

 

Интегрална йога

Шри Чинмой е наричан от някои „съвременен, модерен” духовен учител. Според него времето на йогите отшелници е отдавна отминало. Той смята, че за да се изгради една силна и зряла личност, е необходимо тя да бъде пълноценна част от обществото. Това е и начин качествата, придобити по време на медитация, да бъдат оползотворени за и от обществото. Тоест, неговият път принадлежи към категорията на интегрална йога , в която се цели хармонизирането и усъвършенстването на човешкото същество в неговата цялост, осъзнаване на божествената му същност и проява на плодовете от медитацията във външния свят.

Използвайки традиционните термини на йога, в основата си учението на Шри Чинмой би могло да се определи като комбинация от бхакти (любов, посветеност), джнана (мъдрост) и карма йога (служене). Душата се възприема като частица от върховното божествено съзнание, единството с което следва да бъде осъзнато посредством практиката:«Всеки човек има индивидуална душа. Тя трябва да се предаде на Аза – Аза, който според индийската терминология е наречен Параматман и е непроявен. Този Аз не се ражда в човешка форма, нито пък влиза в творението, докато душата взема човешко тяло и приема ограничението, несъвършенството и невежеството. Тази индивидуална душа, която приема човешкото тяло, не е всепроникваща, всезнаеща и всемогъща. Но Азът е. В своята еволюция един ден душата ще се потопи в Аза и ще стане могъща като Него.» (Йога и духовен живот, стр. 82).

В същото време в един динамичен и бързо променящ се свят практиката на бхакти, джнана и карма се оказват недостатъчни за пълното развитие на индивида. Затова и Шри Чинмой поставя силен акцент върху необходимостта от спортни занимания и поддържането на добра физическа форма, в съответствие с древната гръцка максима „Здрав дух в здраво тяло”. Съвсем естествено е и характерното за абсолютно всички сериозни йога учения въздържание от употреба на месо, алкохол и тютюн.

 

Практиката

Практиката на учениците на Шри Чинмой се изразява в ежедневна медитация, пеене на духовни песни, четене на духовна литература, спорт (най-често бягане, плуване, хатха йога, тенис). Медитацията е характерна практика както за йога (позната в нея като дхяна), така и за учения като исихазма и суфизма.

Медитацията, практикувана от учениците на Шри Чинмой, използва техниката на съсредоточаване върху „духовното сърце”, познато и в други йога системи и философии.

 

Целта на медитацията

Целта на медитацията при всеки практикуващ е различна в зависимост от индивидуалните му потребности. За някои от учениците на Шри Чинмой тя е средство за поддържане на добро здравословно състояние, на емоционална и психическа уравновесеност. На първо място обаче, така както от древни времена медитацията е използвана като техника за установяване на контакт с най-дълбоката вътрешна същност, наричана от различните системи душа, висш аз, космическо съзнание, божествено съзнание, Бог и т.н., и учениците на Шри Чинмой виждат своята медитация като път към осъзнаване на Върховното (the Supreme).

Същевременно, обаче, характерен елемент от интегралната йога е стремежът за „проявление” – да задържиш придобитите от медитацията покой и вдъхновение за себе си е себично, търсещият би трябвало да ги сподели с обществото. Това става по един естествен път по време на нормалните човешки контакти у дома или на работното място. Такъв взаимен обмен на вдъхновение се постига и по време на множеството концерти, изложби, хуманитарни акции и спортни състезания, които учениците на Шри Чинмой организират с цел да предложат своето служене на по-широк кръг от хора, независимо от техните духовни интереси.

Учениците на Шри Чинмой са възприели една философия на приемане на света с цел неговото трансформиране. Шри Чинмой ги учи, че най-ефикасният начин да направят света по-добър, е като те сами станат по-добри граждани на този свят. Мирът започва от всеки отделен индивид и в този смисъл всеки човек е отговорен за състоянието, в което се намира той сега. Приемане на света означава даряването на любов и служенето, в зависимост от съответните наклонности и капацитети.

 

Ролята на учителя

По традиция, както и всяко друго знание и умение, медитацията се изучава под ръководството на учител. „Онова, което характеризира йога е не само практическата й страна, но също така и нейната структура. Йога не се научава самостоятелно, необходимо е ръководството на учител „гуру”.” (Мирча Елиаде, „Патанджали и йога”, Хемус, 1995). За своите ученици Шри Чинмой е именно такъв духовен наставник и вдъхновител. Но той многократно посочва, че съществува само един Гуру и това е Всевишният: „Никой не следва мен. Аз казвам на учениците си, че не аз съм водачът. Водачът е Бог. Никой не следва моя път. Налага се да използвам термини като „аз” и „мой”. Казвам им, че Бог е Върховният Водач.” (из "Духовното пътешествие: Единство в разнообразието").

 

Отношение към религиите

Към Шри Чинмой центровете се присъединяват хора, практикуващи различни религии. Шри Чинмой не ги окуражава да се откажат от религията, в която са възпитавани, дори напротив. За него Бог е един, назоваван по различни начини, а множеството богове и богини от пантеоните на различните религиозни култури са аспекти на едно Върховно Цяло: „Има само един Абсолютен Всевишен. Всички религиозни вярвания обожават един и същи Бог, но те се обръщат към Него различно.” Шри Чинмой насърчава чувството за толерантност и ясно разграничава духовния път от религията, като сравнява религиите с къща, в която човек живее, а духовността с училище, в което всички се срещат и учат.

Именно тази толераност и респект към всички религии и духовни пътища, наред с многобройните му миротворчески инициативи, са причина Шри Чинмой да бъде уважаван от водачи и представители на различни вероизповедания, както и да бъде поканен да открие с медитация Парламента на световните религиите в Чикаго през 1993 г. и в Барселона през 2005 г.

 

Себенадминаване

Най-силно открояващото се мото в учението на Шри Чинмой е посланието за „себенадминаване”. С този термин Шри Чинмой обозначава непрестанния стремеж на човешкото същество за самоусъвършенстване. Да надминеш себе си означава да направиш една крачка по-напред независимо в коя област от живота – в кариерата, в творческото и артистично развитие, в духовната практика, във физическата подготовка, във взаимоотношенията с другите. Това е и мотото на всички състезания, организирани от Шри Чинмой маратон тим, в които съревнователният дух е заменен от стремеж да победиш собствените си предходни постижения и да окуражиш и помогнеш на другия.

 

Шри Чинмой центровете

Учениците на Шри Чинмой формират центрове по медитация. Те медитират заедно два пъти седмично и организират медитации и курсове за общата публика на всеки три-четири месеца (направете заявка за участие в курс по медитация тук).

 

С личния си пример и живот Шри Чинмой ги учи, че границите на невъзможното са преодолими, и ги насърчава с помощта на духовната

практика и един положителен поглед към живота, да се опитват да сътворят повече мир и хармония в собствения си свят, както и в един по-глобален план.