Упражнения по концентрация

 

 1. Моят приятел – Сърцето
 

Така както можете да се концентрирате върху върха на пръста си, върху свещ, върху някакъв друг материален обект, вие можете да се концентрирате върху своето сърце. Може да затворите очите си или да гледате към стената, но през цялото време си мислете за своето сърце като за скъп приятел. Когато тази представа стане най-интензивна, когато тя напълно погълне вашето внимание, вие преминавате отвъд обикновеното мислене и навлизате в концентрация. Не можете да виждате физически своето духовно сърце, но можете да фокусирате цялото си внимание върху него. Тогава постепенно силата на вашата концентрация влиза в сърцето и напълно ви извежда извън царството на ума.

Ако нямате безгранична чистота, ако сърцето ви е завладяно от безброй земни желания, преди да се концентрирате върху него трябва да призовете чистота. Когато чувствате, че имате жив олтар дълбоко в най-съкровените глъбини на своето сърце – това е чистота. Когато почувствате божественото присъствие на един вътрешен олтар, автоматично вие се пречиствате. Тогава концентрацията ви върху сърцето ще бъде най-ефективна.

 


 

2. Вътрешното цвете
 

За това упражнение ще се нуждаете от цвете. Няколко секунди гледайте цялото цвете с полуотворени очи. Докато се концентрирате, опитайте се да почувствате, че вие самите сте това цвете. В същото време пробвайте да усетите как това цвете израства в най-дълбоките глъбини на вашето сърце. Чувствайте, че вие сте цветето и че израствате вътре в своето сърце.

След това, постепенно се опитвайте да се концентрирате на едно конкретно венчелистче на цветето. Почувствайте, че това венчелистче, което сте избрали, е семето-форма на вашата реалност-съществуване. След няколко минути, отново се концентрирайте върху цялото цвете и почувствайте, че това е Универсалната Реалност. Така минавайте напред и назад, концентрирайки се първо на венчелистчето – семето-форма на вашата реалност, а после на цялото цвете – Универсалната Реалност. Докато правите това, моля ви, постарайте се да не допуснете никаква мисъл да влезе във вашия ум. Опитайте се да направите ума си тих и спокоен.

След известно време, моля ви, затворете очите си и се опитайте да видите цветето, върху което сте се концентрирали, вътре във сърцето си. Тогава, по същия начин, по който се концентрирахте на физическото цвете, моля, концентрирайте се върху цветето във вашето сърце, със затворени очи.