Дихателни упражнения


 

1 Осъзнаване на дъха

Когато седнете да медитирате, опитайте се да вдишвате толкова бавно и спокойно, че ако някой постави тънък конец пред носа ви, той въобще да не се помръдне. А когато издишвате, опитайте се да издишвате дори по-бавно отколкото сте вдишали. Ако е възможно, направете кратка пауза между края на издишването и началото на следващото вдишване. Ако можете, задръжте дъха си няколко секунди. Но ако ви е трудно, не го правете. Никога не правете нещо, което ще ви причини физическо неудобство по време на медитация.

 

2 Вдишване на мир и радост

 Първото нещо, за което трябва да си помислите, упраж­нявайки дихателните техники е чистота. Когато вдишвате, ако можете почувствайте, че дъхът идва директно от Бог, от самата Чистота. Тогава вашият дъх може лесно да бъде пречистен. След това, всеки път когато вдишвате, се опитвайте да чувствате как внасяте безкраен мир във тялото си. Обратното на мира е безпокойството. Когато издишвате, си представяйте, че прогонвате безпокойството от вас самите както и безпокойството, което виждате около себе си. Дишайки по този начин, скоро ще откриете, че безпокойството ви напуска. След това се опитайте да почувствате, че вдишвате сила от Вселената, а когато издишвате, че целият ви страх излиза от тялото ви. След няколко такива вдишвания се опитайте да си представите, че вдишвате безкрайна радост и издишвате мъка, страдание и меланхолия.

3 Космическа енергия

 Почувствайте, че вдишвате не въздух, а космическа енергия. Представете си, че огромна космическа енергия влиза във вас с всяко вдишване и че вие ще я използвате за пречистване на тялото, витала, ума и сърцето си. Почувствайте, че няма нито едно място във вашето същество, през което да не протича космическа енергия. Тя тече като река във вас, като измива и пречиства цялото ви същество. После, когато издишвате, почувствайте, че издишвате всички непотребни неща от себе си – всичките си небожествени мисли, тъмни идеи и нечисти действия. Представете си, че издишвате от вашата система всичко, което наричате небожествено, всичко, което не желаете да приемете като свое.

Това не е традиционната йогийска пранаяма, която е по-сложна и систематизирана, но е един много ефективен духовен метод на дишане. Ако практикувате този метод на дишане, скоро ще усетите резултатите. В началото ще трябва да използвате своето въображение, но след известно време ще видите и почувствате, че това изобщо не е въображение, а е реалност. Вие съзнателно вдишвате енергия, която тече навсякъде око­ло вас, пречиствайки ви и освобождавайки ви от всичко небожествено. Ако успеете да дишате по този начин пет минути всеки ден, вие ще напреднете много бързо. Но това трябва да се извършва много съз­нателно, а не механично.

 

4 Дишане едно-четири-две

Като вдишвате, повторете веднъж името на Бог, Христос или на някого, когото почитате. Или, ако вашият Учител ви е дал мантра, може да я повторите. Не е необходимо това вдишване да бъде дълго или дълбоко. След това задръжте въздуха и повторете същото име четири пъти. Когато издишвате, повторете два пъти името или мантрата, която сте си избрали.

Вдишвате на едно, задържате дъха си на четири и издиш­вате на две, вътрешно повтаряйки свещената дума. Ако просто си броите – едно – четири – две – няма да получите никаква вибрация или вът­решно чувство. Но когато изричате името на Бог, веднага Божествените качества влизат във вас. После, когато задържате дъха си, тези божествени качества се въртят вътре във вас, навлизайки в цялата ваша нечистота, обърканост, несъвършенства и ограничения. А когато издишвате, същите тези божествени качества отнасят със себе си всич­ки небожествени, непрогресивни и разрушителни качества.

В началото може да започнете с едно–четири–две. Когато ста­нете опитен в това упражнение, ще успеете да го направите четири– шест­надесет–осем: вдишвате на четири, задържате на шестнайсет и издишвате на осем. Но това трябва да става постепенно. Някои успяват да го правят осем–тридесет и две–шестнадесет, но това е само за опит­ните.