Предстоящи събития

Temple-Song-Hearts е международен дамски състав с членове от Великобритания, Франция, Сърбия и Австрия. Групата изпълнява композиции на духовния учител Шри Чинмой. В тях музикалните традиции на Запада и Изтока се сливат в едно, създавайки звучене, което е едновременно дълбоко и жизнерадостно. То предава висотата, мощта и широтата, присъщи на композициите на Шри Чинмой, и поднася вътрешно преживяване, посветено на пътешествието на човешката душа.

TSH9_0.png

 

София
19 юли
19:00 ч.
ул. Раковски 108, Дом на техниката
 
Пловдив
20 юли
19:00 ч.
ДНА